Sentindo e emocionándonos é como realmente nos coñecemos e coñecemos aos demais